Beheer

Naast verhuur kunt u bij ons terecht voor beheer.

Onze dienstverlening bestaat uit verhuur, financieel en administratief beheer en technisch beheer. Wij zijn werkzaam in Arnhem en omgeving.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Financieel -en administratief beheer

 • De beheerder registreert en verwerkt de ontvangsten, bewaakt de tijdige en correcte betaling van de verschuldigde huurpenningen.
 • Het innen van de huurpenningen, servicekosten en overige voorschot bedragen wegens leveringen en diensten.
 • De beheerder beheert de waarborgsommen en zorgt er voor dat deze verrekend worden met vertrekkende huurders.
 • Het bijhouden van een administratie voor accurate informatie verstrekking ten behoeve van de opdrachtgever.
 • Verzenden van herinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen inzake achterstallige bedragen.
 • Begeleiding indien gebruik gemaakt moet worden van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of een advocatenbureau.
 • De vastgoedbeheerder rapporteert periodiek aan de opdrachtgever.
 • De waarborgsom terugbetaling c.q. verrekening met verstrekte bankgarantie c.q. waarborgsom wordt verzorgd.
 • De jaarlijkse Consumptie Prijs Index (C.P.I.) verhoging met huurprijsaanpassingen en tevens schriftelijk voorstellen aan huurders.
 • U ontvangt een korting van 15% op de verhuurcourtage.

Technisch beheer

 • Bij calamiteiten, storingen en technische onderhoudsklachten, aanspreekpunt voor huurders.
 • In behandeling nemen van service aanvragen en technische storingen. Inspecteren van het onroerend goed bij verhuurmutaties.
 • Het namens de opdrachtgever verstrekken van onderhoudsopdrachten.
 • Het doorsturen van relevante stukken met betrekking op werkzaamheden, zoals bestekken, offertes, goedkeuringsformulieren, inspectierapporten, e.d., gedurende de wettelijke voorgeschreven termijn.
 • De opdrachtgever op de hoogte brengen van bijzondere gebeurtenissen, zoals brand, explosie, inbraak, storm, wateroverlast, die direct of indirect schade aan het onroerend goed kunnen veroorzaken.

Werkwijze beheer vastgoed

 • Opdrachtgever biedt een pand aan.
 • De beheerder inspecteert, inventariseert het pand.
 • Het pand wordt opgenomen in het bestand en administratief verwerkt.
 • De beheerder stelt de huidige huurders schriftelijk op de hoogte over de wijziging van het beheerkantoor.
 • De huurovereenkomsten worden gecontroleerd of deze juridisch correct zijn.
 • Na beëindiging van een huurovereenkomst zal de beheerder de financiële administratie en de woning inspecteren en de borgterugbetaling verzorgen.
 • Beheerder is het aanspreekpunt voor de huurders v.w.b. alle meldingen en correspondentie.
 • Beheerder verzorgt voor dit pand het commerciële beheer.

Contact opnemen

Vragen? Neem dan nu contact met ons op.

Neem contact op