Taxeren

Het taxeren van vastgoed is een ‘vak apart’.

Veel mensen denken dat de makelaar de prijs van vastgoed bepaald. Dat is niet zo. De markt bepaald de prijs. En de makelaar moet de waarde taxeren (schatten). Indien de woning of het bedrijfspand wordt verkocht (of verhuurd), pas dan zal blijken of de verkoopprijs in de buurt ligt van de door makelaar getaxeerde waarde. Alleen dan kunt u controleren of de makelaar de taxatie goed heeft uitgevoerd.

Veel taxaties wordt echter uitgevoerd, zonder dat er een pand (woning of bedrijfspand) wordt verkocht of juist nadat het object is verkocht. Met name bij de financiering van vastgoed is dat het geval. Dan wordt een taxatie gemaakt ten behoeve van de bank. Zodat de bank weet dat ze niet te veel hypotheek nemen in verhouding tot de waarde van het (onder)pand.

Hoe dan ook: Het is onze taak om de juiste waarde een woning of bedrijfspand te taxeren.

Rapport in NWWI-model of TMI-model

Onze taxatierapporten worden altijd opgemaakt op basis van het NWWI-model (woningen) of het TMI-model (bedrijven). Hiermee zijn onze rapporten voor vrijwel alle doeleinden bruikbaar, waaronder:

  • (her)financiering (alle banken)
  • aan-/verkoopbeslissing
  • verdeling, fusie, staking
  • minnelijke waardering met de belastingdienst
  • WOZ, bezwaar- en beroepsprocedures
  • fiscale doeleinden

Gecertificeerd voor de taxatie

Wij zijn gecertificeerd voor de taxatie (en verkoop en verhuur) van appartementen, woningen, bedrijven en WOZ. Bovendien zijn wij aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) en het Taxatie Management Instituut (TMI). Dat betekent dat wij in vrijwel alle gevallen wat voor u kunnen betekenen.

Het taxeren van zowel woningen als bedrijfsmatig vastgoed is ons dagelijks werk.